Dr. Fekete Gabriella ügyvéd

Társasági jog

2008. július 01. napjától kezdődően az eljáró jogi képviselők kizárólag elektronikus formában nyújthatják be az illetékes Cégbíróságok felé a bejegyzési, illetve változásbejegyzési kérelmeket. Ezen feltételnek megfelelve tapasztalataim birtokában zökkenőmentesen tudok eleget tenni a jogszabályi előírásoknak.

  • Társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű tanácsadás, ügyintézés
  • Bejegyzett társaságok társasági szerződésének módosítása és az ehhez kapcsolódó okiratok elkészítése
  • A hatályos gazdasági társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően a cég működését meghatározó belső szabályzatok elkészítése
  • Társaságok meglévő szerződéseinek véleményezése
  • Társaságok átalakulásával (cégformaváltás, egyesülés, szétválás) kapcsolatos eljárás
  • Társaságok végelszámolása, felszámolása

Ajánlatkérés társasági jog témában

Főoldal info@drfeketegabriella.hu