Dr. Fekete Gabriella ügyvéd

Ingatlanjog

  • Ingatlanokra vonatkozó átruházó (adásvételi, ajándékozási, tartási, öröklési, opciós, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése
  • Közös tulajdon létrehozásával (házasság, ráépítés, társasház, stb.) és megszüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítése
  • Társasház alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat elkészítése
  • Földhivatali ügyintézés, ezzel kapcsolatos iratszerkesztés
  • Telekmegosztással, telekalakítással kapcsolatos ügyintézés
  • Ingatlanokat terhelő biztosítéki (jelzálogjogot alapító, tartozást elismerő, stb.) szerződések elkészítése és ellenjegyzése

Ajánlatkérés ingatlanjog témában

Főoldal info@drfeketegabriella.hu