Dr. Fekete Gabriella ügyvéd

Biztosítási és kártérítési jog

Jogi képviselet:

  • Vagyonbiztosításból eredő igényérvényesítési perekben
  • Személyi sérüléssel járó kártérítési igényperekben
  • Egyéb, szerződésszegésből, és szerződésen kívül okozott károkból eredő kártérítési igényperekben
  • Munkajogi kártérítési perekben

Ajánlatkérés biztosítási és kártérítési jog témában

Főoldal info@drfeketegabriella.hu